INTEGRITETS POLICY

INTEGRITETS - OCH SEKRETESSPOLICY 

För oss på Tummelisa Simskola AB är din integritet och säkerhet viktig och vi vill inte riskera att din privata information kommer ut. Därför följer vi alla lagar och regler som gäller för lagring och generellt användande av dina personuppgifter. 

Tummelisa Simskola AB förbehåller sig rätten att ändra policyn vid behov. Dessa ändringar kommuniceras via hemsidan tummelisa.se. 

 

SYFTE

Vårt syfte och mål med denna policy är vi ska på ett tydligt och transparent sätt kunna beskriva för dig hur vi hanterar dina personuppgifter, samt vad vi använder dom till. 
Vi beskriver också dina rättigheter och vad som gäller kring det. 

Tummelisa Simskola AB utför all hantering av personuppgifter i enlighet med integritetslagstiftningen GDPR. 

 

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

En personuppgift är information som är möjlig att koppla till dig, t.ex. ditt namn, personnummer, din e-post, ditt telefonnummer eller liknande.

Det gäller också t.ex. ordernummer, krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som t.ex. IP-nummer, om dessa kan kopplas till fysiska personer.

 

I VILKA FALL BEHANDLAS PERSONUPPGIFTER OCH VILKEN LAGLIG GRUND FINNS FÖR DETTA?

Vi behandlar dina personuppgifter antingen när vi har laglig grund för detta eller när du som kunde gett samtyckte till det.
Nedan är exempel på sådana. 


Att ha en laglig grund innebär fullgörande av köpeavtalet. Vi samlar in de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet.

Samtycke: Du som kund har gett oss ditt samtycke till att vi får behandla en eller flera personuppgifter. Ett exempel på detta är om du som kund önskar att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Intresseavvägning: Här görs en avvägning vilken kan resultera i att vi bedömer oss ha ett intresse att få behandla personuppgifter.

Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part, exempelvis köpeavtal.

Exempel på laglig grund för behandling av personuppgifter:

 • Kunna hantera ditt köp på vår webbplats, från order till det att du mottagit ditt paket (skicka din beställning, hantera returer, samt kunna skicka meddelande om leveransstatus mm)
  Behandlingen baseras på: avtal
 • Kunna hantera förfrågningar från dig via vår kundservice.
  Behandlingen baseras på: avtal
 • Kunna skicka ut nyhetsbrev och andra erbjudanden till dig.
  Behandlingen baseras på: samtycke

 

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Här följer några exempel på personuppgifter som vi behandlar:

 • Namn
 • Födelsedatum
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress)
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation

Personuppgifter som vi får via din användning av våra online-tjänster är i regel cookies. Dessutom kan vi samla in vissa personuppgifter från externa källor och tredjepart, t.ex. kreditupplysningar och adressuppdateringar.

Vid köp av presentkort och vid kontakt med oss i olika ärenden förekommer det att en person lämnar personuppgifter om en eller flera andra personer, främst i egenskap av mailadress eller telefonnummer. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtliga personers samtycke till att lämna dessa personuppgifter.

För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kompletterar och uppdaterar vi dina personuppgifter vid behov genom inhämtning från privata och offentliga register. Det gäller t.ex. adressuppgifter och personnummer.

 

KUNDTJÄNST 

Tummelisa Simskola AB använder dina personuppgifter för att kunna ge dig bästa möjliga service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller till exempel reklamationer. 
Vi använder då ditt namn och ordernummer för att kunna identifiera dig och din order. Vi kan komma att använda dina kontaktuppgifter, som exempelvis din e-postadress eller ditt telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med ett ärende eller en fråga. Vi kan även komma att använda alla de övriga personuppgifterna som vi har samlat in för att kunna hantera din fråga eller ärende, beroende på vad som är viktigt i det enskilda fallet. 

 

UTSKICK AV INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING

När du genomfört ett köp hos oss på Tummelisa Simskola AB kommer vi använda dina personuppgifter för att skicka uppdateringar kring din order. Det gäller till exempel orderbekräftelse, viktig information om status för din order samt leveransbekräftelse. 
Dessa utskick kommer ske till den e-postadress du angivit vid köp. 

Kundinformation kan även komma att användas i marknadsföringssammanhang av Tummelisa Simskola AB. Det kan exempelvis vara i samband med kampanjer, tävlingar eller vid släpp av nya produkter. Dessa utskick kommer att kunna ske via post, e-post och SMS. 

Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev använder vi dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrevet till dig och ibland för att anpassa innehållet i nyhetsbrevet till just dig, beroende på bland annat hur din orderhistorik ser ut men även andra preferenser. Genom att använda dessa uppgifter kan vi ge dig de erbjudanden som vi tror att du har störst intresse och nytta av. 

På vår webbplats kan det även komma att användas information från våra kunder för så kallat personifiering. 
Det innebär att vår webbplats kan göra anpassningar i innehållet på hemsidan för just dig. Vi använder oss även av personifiering via sociala medier och webbannonsering för att kunna nå ut med information som passar just dig. 

För att kunna analysera användarmönster och personifiering använder vi oss av cookies. 

Övrigt 

Behandling av dina personuppgifter kan också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER 

Tummelisa Simskola AB följer god moral i branschen. Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen samt för att uppfylla de förpliktelser som finns mot dig som kund med även för att uppfylla de lagar och regler som finns, exempelvis bokföringslagen.
Dessutom sparas endast personuppgifter i de fall som vi har laglig grund eller där ett samtycke uttryckligen har getts.

Vi sparar alla de personuppgifter vi samlat in i vår kunddatabas. 
I kunddatabasen sparas personuppgifter och orderhistorik i 7 år plus innevarande år, detta för att uppfylla bokföringslagen. 

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

 

VILKA DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED? 

Leveransleverantörer

För att uppfylla syftet med vår behandling av din personliga information delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss, till exempel: för att behandla sändning och leverans av dina produkter. Dessa företag kan endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och kan inte använda din information för något annat syfte.

Betalningsserviceleverantörer

För att göra det smidigt för dig som kund erbjuder vi olika betallösningar via webbplatsen genom olika betaltjänster. Betalningsleverantören ansvarar för sin egen hantering av din personliga information och har separata villkor som gäller för dem. Information om deras förhållanden och hantering av dina personuppgifter kan hittas när du väljer vilken betalningsmetod som ska användas på webbplatsen.

Cookies

Vi använder cookies för att optimera vår hemsida och din upplevelse att besöka den.

 

DINA RÄTTIGHETER 

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. 

GDPR

I enlighet med GDPR (EU:s dataskyddsförordning) så har du ett antal rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Nedan har vi kort beskrivit vilka rättigheter du har. Du kan alltid vända dig till oss för att utöva dina rättigheter.

 • Rätt till registerutdrag. Detta innebär att du får tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.
 • Rätt till rättelse. Detta innebär att du kan begära att dina personuppgifter skall rättas i de fall uppgifterna är felaktiga.
 • Rätt att dra tillbaka medgivande. Detta innebär att du alltid har rätt att dra tillbaka ett medgivande du gett till oss. Ett exempel på detta kan vara att du inte längre vill få fler nyhetsbrev skickade till dig.
 • Rätt till radering. Detta innebär att du har rätt att begära radering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Tänk dock på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att radera vissa personuppgifter.
 • Rätt till begränsning av behandling. Detta innebär att du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Exempelvis i det fall där du bestrider uppgifternas korrekthet.
 • Rätt att invända mot behandling. Detta innebär att du har rätt att invända mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning. Det kan dock finnas undantag för denna rättighet.
 • Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsförings-ändamål.
 • Du har rätt att inge klagomål. Detta innebär att du har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (datainspektionen.se).
 • Rätt till dataportabilitet. Detta innebär att du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för att sedan kunna överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Det kan ibland finnas tekniska begräsningar kring detta.
 •  

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Tummelisa Simskola AB (Org.nr 556726-6597), med adress Högabergsvägen 30, 603 85, Norrköping är personuppgiftsansvarig, detta innebär bl.a. att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas samt att dina rättigheter tas tillvara.

RADERA DIN INFORMATION FRÅN VÅR DATABAS 

Du är alltid välkommen att kontakta oss via e-post på order@tummelisa.se du vill veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter eller be om att din lagrade data raderas. 

 

COOKIES 

SYFTET MED COOKIES 

Tummelisa Simskola AB använder cookies för att förbättra användarupplevelsen, för att samla information till marknadsföring och för att kunna utveckla webbplatsen. 
Cookies används idag på de flesta hemsidor så även här på tummelisa.se. 
Med hjälp av cookies får vi en bättre statistik för att kunna göra din upplevelse inne hos oss så bra som möjligt.  

HAR DU FLER FRÅGOR?

Det är alltid enkelt att komma i kontakt med oss. Om du vill du veta mer om vår integritetspolicy, eller nyttja dina rättigheter kring dina personuppgifter, så kontaktar du oss enklast via mail: order@tummelisa.se